Tuesday, January 26, 2010

NR 9

Intervjuu Johannes-Vares Barbarusega

1. Te olete kirjutanud luulekogu "Fata Morgana", mis koosneb armastusluulest, kuidas on teie enda elus vastasugupoole ja tunnetega lood?
2. Selles saamas luulekogus leiame kohe esimese kuuletuse kirikus toimuvat ning ka mujal olete kasutanud taevast ja muud usuga seotud sümboolikat. Olete te usklik ja kui, siis millesse te usute?
3. Olete välja andnud ka luulekogu "Katastroofid", mis räägib maailmalõpust. Kuidas te tulite mõtte peale sellest kirjutada ning mis on teie nägemus maailmalõpust?
4. Te ütlesite Liluliis oma arvamuse, et praeguse aja kirjanduslooming on alla käinud. Mis ajendas teid seda artiklit kirjutama ning milline väljapääs on teie arvates praegusele olukorrale?
5. Paljud tunnevad teid ka frankomaanina, kust see huvi tuli? Kas teil on ka Prantsusmaalt eeskujusid, kui on, siis kes?
6. Mis ajas teid noore mehena minna välismaale õppima?
7. Samuti te reisisite palju. Kus välisriikides te käinud olete?
8. Me leiame teie luulest ka kriitilisi toone, mis on selle tekitanud?
9. Teie luulet on kirjutatud samuti teistesse keeltesse, millistesse?
10. Kas te plaanite elu lõpuni luule kirjutamisega tegeleda? Mis on uued plaanitavad suunad?


Mida mäletan veel aastal 2010 mais Johannes-Vares Barbarusest?
Ta kirjutas geomeetrilistest inimestest luulekogu, peale selle ka maailmalõpust ning üks luulekogu - "Fata Morgana", rääkis ka armastusest.
Ta ei olnud rahul oma aja ajakirjandusega ning soovis palju muudatusi, peamine probleem oli tema arust see, et tekstid olid sisutühjad.
Ta sooritas suitsiidi.
Ta oli Eesti jaoks tähtis poliitik.
Ta tundis huvi prantsuse kirjanduse vastu, ehk ta oli frankomaan.

No comments:

Post a Comment